top of page

Кафедра природничо-математичних дисциплін

                     та методики їх викладання

структура кафедри.png

  Методична робота кафедри

Мета роботи: забезпечення методичного супроводу інноваційного розвитку системи шкільної природничої освіти
 

НАПРЯМКИ

 • Стратегія розвитку методичної служби в умовах модернізації освіти

 • Вивчення стану викладання базових навчальних предметів відповідно до Державних стандартів, Критеріїв оцінювання та підготовки до ЗНО

 • Реалізація програмно-цільового проекту: «Організація неперервної освіти педагогічних працівників на засадах кредитно-модульної системи»

 • Забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів з проблем впровадження компетентнісного навчання

 • Проведення експертиз навчально-методичного забезпечення профільної освіти

 • Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду

Наукова робота кафедри

Головне завдання: модернізація регіональної системи післядипломної педагогічної освіти


Пріоритетні напрямки: 

 • Реалізація програмно-цільового  пілотного проекту «Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти  на засадах компетентнісно орієнтованого підходу»

 • Науково-методичне забезпечення регіональної програми «Впровадження профільного навчання»

 • Підготовка та проведення моніторингу щодо стану організації допрофільної підготовки та профільного навчання

 • Формування професійної спроможності педагогічних кадрів щодо використання інноваційних педагогічних технологій в умовах профільної освіти

 • Організаційно-методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності обласних базових експериментальних закладів освіти

 • Формування здоров’язберігаючої  компетентності учнів.

Навчальна робота кафедри

 

Спектр навчальних послуг:

1.    Курси підвищення кваліфікації вчителів за різними формами навчання для  категорій педагогічних працівників:

 • Математика

 • Інформатика

 • Фізика та астрономія

 • Географія та економіка

 • Хімія

 • Біологія та екологія

 • Трудове навчання 

2.    Розробка модулів та навчально-методичних комплексів для сучасного забезпечення навчання з використанням сучасних технологій навчання:

 • кейс-технології

 • портфоліо-технології

 • Internet- технології

 • інформаційно-комунікаційні

 • технології критичного мислення

 • хмарні технології

bottom of page